HALLITUS TIEDOTTAA

27.11.2021

Pirkanmaan Vinttikoirakerho ry:n sääntömääräinen syyskokous 2021 pidettiin Kaupissa Vinttipirtissä 27.11.2021 klo 12:00 alkaen.

Paikalla oli 16 jäsentä, lisäksi käytössä oli 13 valtakirjaa eli yhteensä 29 ääntä.

Hallituksen varsinaisista jäsenistä erovuorossa olivat Jenni Vieri, Lasse Silvan ja Birgitta Lepistö. Hallitukseen ehdotettiin ja valittiin varsinaisiksi jäseniksi Jenni Vieri, Lasse Silvan ja Sami Kytömäki. Muita ehdokkaita ei ollut, joten äänestystä ei tarvittu.

Hallituksen varajäseniksi ehdotettiin ja valittiin Jenny Mursunen, Leena Hursti ja Kitte Lampola. Muita ehdokkaita ei ollut, joten äänestystä ei tarvittu.


Kaudella 2022 hallituksen kokoonpano on seuraava:

Puheenjohtaja: Jari Hänninen

Varsinaiset jäsenet: Merja Lahti, Sanna Kauhanen, Erkki Ruusunen, Jenni Vieri, Lasse Silvan ja Sami Kytömäki.

Varajäsenet: Jenny Mursunen, Leena Hursti ja Kitte Lampola.

Jäsenmaksuksi vuodelle 2022 vahvistettiin varsinainen jäsen 20 €, perhejäsen 5 € ja ainaisjäsen 150€.

Sääntömuutosesitystä kannatettiin ja sääntömuutokset hyväksyttiin esitetyn mukaisina.

Syyskokouksessa käytiin myös läpi yhdistyksen toimintaa koskeneen palautekyselyn tuloksia.

29.5.2021

Pirkanmaan vinttikoirakerho ry:n sääntömääräinen syyskokous 2020 pidettiin aurinkoisella Kaupin vinttikoiraradalla ulkokouksena 29.5.2021 klo 12.00 alkaen.

Paikalla oli 25 jäsentä, lisäksi käytössä oli 25 valtakirjaa eli yhteensä 50 ääntä.
Hallituksen puheenjohtajaksi ehdotettiin ja valittiin Jari Hänninen, muita ehdokkaita ei ollut joten äänestystä ei tarvittu.

Hallituksen varsinaisista jäsenistä erovuorossa olivat Sari Tapaninaho, Merja Lahti ja Erkki Ruusunen. Hallitukseen ehdotettiin ja valittiin varsinaisiksi jäseniksi Sanna Kauhanen, Erkki Ruusunen ja Merja Lahti. Muita ehdokkaita ei ollut joten äänestystä ei tarvittu.

Hallitukseen varajäseniksi ehdotettiin ja valittiin Jenny Mursunen, Leena Hursti ja Kitte Lampola. Muita ehdokkaita ei ollut, joten äänestystä ei tarvittu.

Kaudella 2021 hallituksen kokoonpano on seuraava:
Puheenjohtaja: Jari Hänninen
Varsinaiset jäsenet: Sanna Kauhanen, Erkki Ruusunen, Merja Lahti, Jenni Vieri, Lasse Silvan ja Birgitta Lepistö.
Varajäsenet: Jenny Mursunen, Leena Hursti ja Kitte Lampola.

Jäsenmaksuksi vuodelle 2021 vahvistettiin pääjäsen 20€, perhejäsen 5€ ja ainaisjäsen 150€.

Sääntömuutosesitystä kannatettiin. Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä. Toisin kuin vuosikokouskutsussa esityslistalla oli ei sääntömuutosesitystä voitu hyväksyä samana päivänä pidetyssä vuosikokouksessa. Sääntömuutosesityksestä on pidettävä toinen kokous vähintään kuukauden kuluttua ja silloinkin vähintään kolme neljäsosan (3/4) on muutosesitys hyväksyttävä. Kokouskutsu sääntömuutoskokoukseen lähetetään jäsenille.

Pirkanmaan vinttikoirakerhon sääntömääräinen vuosikokous 2021 pidettiiin ulkokokouksena Kaupin vinttikoiraradalla 29.5.2021 klo 14.00 alkaen.

Paikalla oli 20 jäsentä ja 4 valtakirjaa, yhteensä 24 ääntä.