REKISTERISELOSTE

Tämä on henkilötietolain ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen rekisteriseloste.

Päivitetty 1.12.2019.
Rekisterinpitäjä:
Pirkanmaan Vinttikoirakerho ry.
Tolpantie 4
37310 Tottijärvi
kimmo.salmi@kolumbus.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:
Jäsensihteeri Paula Virta
Riekkolantie 88
37310 Tottijärvi
jasen.pvk@gmail.com

Rekisterin nimi:
Jäsenrekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:
Pirkanmaan Vinttikoirakerho ry:n yhdistysasioiden hoitoon.

Rekisterin tietosisältö:
Nimi, syntymäaika, yhteystiedot sekä jäsenen omistama (tai suunnittelema) koirarotu/rodut.

Säännönmukaiset tietolähteet:

Rekisterin tiedot kerätään sähköpostitse tai paperisella jäsenhakemuslomakkeella.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset:
Rekisterin sisältö luovutetaan Suomen Vinttikoiraliitto ry:lle jäsenmaksun laskutusta ja vuosikokouksien äänioikeuksien tarkistamista varten.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet:
Tietoja säilytetään teknisesti suojattuna. Rekisteritietoihin on pääsy vain tietyn luottamustehtävän omaavilla henkilöillä salasanan kautta.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista:
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisterissä on. Rekisteröity voi päivittää ja muuttaa omia tietojaan toimittamalla kirjallisen pyynnön rekisteristä vastaavalle yhteyshenkilölle.